اسامی برندگان اسفندماه ۹۴

پذیرندگان گرامی، قرعه کشی اسفند ماه انجام شد. همانگونه که در اطلاعیه های پیشین نیز اعلام گردید، باشگاه مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۴، از بین دارندگان دستگاه های کارتخوان پاسارگاد که حداقل ۱۰۰ امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کرده اند، قرعه کشی ماهانه برگزار نموده و به برندگان آن صدها جایزه ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال و ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال اهدا  می نماید.

خاطرنشان میسازد جوایز بصورت نقدی حداکثر تا تاریخ۲۵ فروردین ۹۵ به حساب بانک پاسارگاد برندگان (متصل به کارتخوان پاسارگاد) واریز میگردد.

 

امتیازات بر اساس موارد ذیل محاسبه می گردد:

۱- هر تراکنش مساوی یا بیشتر از ۲۰۰.۰۰۰ریال یک امتیاز.

۲- مجموع تراکنشهای خرید مساوی یا کمتر از ۱۹۹.۹۹۹ریال ، به ازای هر ۲۰۰.۰۰۰ریال یک امتیاز.

۳- مجموع مبالغ تراکنش خرید ماهانه ، به ازای هر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک امتیاز.

۴- هر تراکنش پرداخت قبض یا خرید شارژ تلفن همراه ، یک / سوم امتیاز.

۵- محاسبه عملکرد اعضای باشگاه به‌صورت ماهانه.

اسامی برندگان جوایز  اسفند ماه ۹۴، در جدول ذیل در دسترس می باشد.

 

 

 

ترمینال

نام صاحب حساب متصل به کارتخوان پاسارگاد

۱۰۲۱۴۰

عماد جورابچی

۱۰۶۴۱۳

مهدی هژیر تقی پور

۱۱۰۸۷۱

مجید معمارزاده رحیمی

۱۱۲۷۲۱

اکبر عباسیان

۱۱۲۷۲۷

علی لطیفی

۱۱۵۱۸۱

مهدی سبحانیان نژاد

۱۲۳۲۱۴

هرمز وارسته شهرستانی

۱۲۳۷۷۱

هدایت رسولی فرد

۱۲۳۸۹۵

علیرضا مریانجی

۱۳۰۱۸۲

محمد رضا سعادتی

۲۲۰۹۲۱

محسن حصیری

۲۲۱۱۷۳

حسین صادقی

۲۲۹۵۲۰

رضا علی بخشنده

۲۳۰۳۰۱

علی اسمعیل نادر

۲۳۱۵۷۹

محسن محسنی کیا و محمد محسنی کیا

۲۳۵۴۱۸

علی روحی علیشاه

۲۴۱۵۶۲

هوشنگ نظام خواه احدی

۲۴۱۷۳۸

سیدعلی اکبر میرطاهری

۲۴۲۲۲۱

محمود نیک زاد خانه کوک

۲۴۳۲۹۹

حمزه حمیدی

۲۴۳۵۶۲

غلامحسین صاحبی فرد

۲۴۳۶۳۱

الویس زرین کام

۲۵۰۲۷۴

سید محمد سیدی

۲۵۲۹۴۸

یوسف ترابی

۲۵۳۳۳۲

ماشاءاله زائری

۲۵۳۴۴۸

اشرف حسینی نام

۲۵۵۱۵۲

علی نظری خاتونی

۲۶۲۰۲۱

جواد محمدی دوست نویری

۲۶۸۳۴۵

سهراب علی زاده لله لو

۲۷۰۸۵۲

رویا رضائی

۲۷۴۷۳۸

جمال حکیم

۲۷۷۴۷۲

محمد اوریب وغلامرضا اوریب وعلی اوریب

۲۷۸۹۶۸

حمیدرضا گلبانی مورنانی

۲۸۰۲۷۰

علی الیاسی و احسان الیاسی

۲۸۲۷۲۰

عماد ابراهیمی

۲۸۴۸۱۰

حمید منصوری

۲۹۶۷۵۱

یوسف وطن پرست چاپان

۳۰۱۵۲۷

انسیه حسین علی ایزد

۳۰۵۸۴۷

علیرضا صالحی خیر آبادی

۳۰۹۸۶۳

امیر صدیقی

۳۱۰۴۱۲

یوسف جنتی

۳۱۲۴۰۸

جاری احمد کریمی

۳۱۲۵۲۱

حمیدرضا محبی ومحمدرضا دانش پور

۳۱۳۶۶۳

سیامک معصومی حسینی آذر و شهرام حنیفی

۳۱۵۳۰۳

محمد جوان بختی

۳۱۶۶۹۳

یوسف تلیکانی

۳۱۸۸۰۹

ایرج رضائی محبوب

۳۱۹۹۶۶

میرمجید موسوی و رضا موسوی

۳۲۴۳۱۲

قاسم بهمه

۳۲۶۹۷۶

حسین محمدی

۳۳۰۸۲۱

اسلام کمالی گیکلو

۳۳۱۱۰۸

حمید محمدی دهری

۳۳۲۳۵۳

ابراهیم خلیل حسین بیگلو

۳۳۴۱۸۴

 علیرضا کریمخانی اصل

۳۳۴۲۱۳

جلیل یوسف پور دهخوارقانی و محمدعلی یوسف پور

۳۳۵۰۸۲

سیف اله صادقی

۳۳۸۵۷۷

   رضوانه سادات میر کاظمی

۳۳۹۲۷۷

محسن علیمی

۳۳۹۳۸۱

محمدحسن کمالیان

۳۴۰۷۰۳

وحید رحمیان کوزه کنان

۳۴۲۱۵۲

جواد قنبری نورغانی

۳۴۳۱۹۵

مینا عقیلی

۳۴۳۳۱۸

مهدی مجدم صباهی

۳۴۳۷۱۹

یوسف صادقی

۳۴۵۵۲۳

روح اله احمدی فلاورجانی

۳۴۷۱۰۰

محمدرضا رضائی بهارانچی

۳۴۸۷۴۴

علی خانی شیروانه ده

۳۴۹۴۸۸

مهرداد ترابی مقدم

۳۵۳۴۷۹

بهروز حسینی

۳۵۳۵۸۴

سیدعلی بنی هاشمی

۳۶۱۸۲۵

سیدعلی صدرالدینی

۳۶۲۴۰۷

فرخ لطفی فتح آبادی

۳۶۲۸۸۵

محمد ملک احمدی

۳۶۴۰۹۰

عباس رسولی فشتمی

۳۶۴۷۵۹

محمدجواد سیمری

۳۷۲۴۳۸

طاهره کشاورز

۳۷۶۲۳۹

سیدحبیب اله رمک هاشمی

۳۷۸۲۰۸

حامد بیضائی محمدآباد

۳۸۲۲۹۹

ابراهیم وحید

۳۸۳۶۳۸

حمیدرضا رفیعیان

۵۰۰۶۱۰

علی طاهری و میثم طاهری و میثاق طاهری

۵۰۱۵۰۹

احسان قدیانی

۵۰۱۷۳۲

مسعود اکبری

۵۰۴۰۰۰

کمال کوهی کمالی

۵۰۶۰۱۴

سجاد فخاری شالدهی

۵۰۷۳۳۱

داود سلامی

۵۰۸۹۵۱

محمود مکی آبادی

۵۱۲۸۱۳

علی محمدی شیخلر

۵۱۳۳۴۵

حسین حق نیاء

۵۱۳۴۵۹

مهدی حیاتی فر

۵۱۷۲۹۸

محسن دهقان حسامپور

۵۱۷۳۱۹

حسین فیضی جاغرق

۵۲۱۱۱۹

جاری مرتضی مشهدی فراهانی

۵۲۱۹۸۷

عباس رمضانی

۵۲۲۳۰۳

کیش تاپ رکورد

۵۲۲۶۳۱

رسول صادقی

۵۲۲۷۶۷

ماه قاضی کلوانی

۵۲۳۶۱۳

امین نظری خواجه

۵۲۵۷۹۷

صفرعلی ابراهیمی تمندگانی

۵۲۷۳۶۸

سجاد سلیمانی سنگری

۵۲۹۶۰۰

روح اله انصاریان

۵۲۹۷۹۴

کوروش عباسیان و شکوفه تبیانیان

۵۳۰۱۴۴

میلاد بهرامی نیکو

۵۳۰۵۸۸

علی نامداری

۵۳۱۳۷۲

هادی حمدی

۵۳۳۲۱۵

لیلا یوسفی پور

۵۳۳۷۳۷

جمال عطایی اصل

۵۳۵۰۲۲

امیرحسین محمدگیاهی

۵۳۵۲۵۲

محمد نصر نصرآبادی

۵۳۶۴۵۷

علی کشاورز افشار

۵۳۶۴۵۹

کیوان عربی و کی نوش عربی

۵۳۸۷۸۶

مصطفی اکبری یگانه

۵۳۹۲۹۶

آلفرد قره بگلو

۵۴۰۹۷۳

نغمه تراب زاده خراسانی و جواد تراب زاده خراسانی

۵۴۱۵۱۰

حسین خدری

۵۴۱۶۲۰

هادی فریدی

۵۴۲۰۸۲

امیر رنجبران

۵۴۲۵۴۸

داود امیری

۵۴۶۵۷۶

بهنام نیکدار

۵۴۷۱۵۶

محمد نقدی

۵۴۷۶۴۳

عبدالحسین جعفری

۵۴۸۰۴۴

 بهمن حیدری

۵۴۸۶۵۹

شاهین شمیرانی نژادیان

۵۴۹۶۹۲

علی محمد بیدگلی

۵۵۰۱۸۲

غفار کوک جلی

۵۵۵۳۸۷

ساسان زارعی

۵۵۷۵۰۱

علم الهدا معراجی و مجید سلامت شریف

۵۵۷۹۰۰

مولا محبوبی

۵۵۹۳۰۳

یوسفعلی جمالی

۵۶۱۴۶۱

محمد علی یزدانی

۵۶۲۲۳۰

محمد صفری

۵۶۲۲۵۱

عبداله فاطمی نیا و غلامعلی قدیریان

۵۶۴۵۳۳

محسن ترامشلو

۵۶۴۵۷۱

علی باقری

۵۶۵۴۳۷

حمیدرضا طباخیان

۵۶۶۲۰۵

محمد ناصری گیوشاد

۵۶۷۳۴۳

حسین شهسواری

۵۶۸۴۴۰

علی محمد زیبائی

۵۷۱۰۵۰

مرتضی موسوی

۵۷۱۴۳۳

حسین نصیری فرد

۵۷۲۲۱۴

مصطفی البوعبید

۵۷۲۶۰۴

سلیمان بختیاری

۵۷۳۰۳۱

داود بایندریان

۵۷۴۵۳۱

احد حسن پور

۵۷۴۶۶۷

حسین کیاحیرتی

۵۷۴۶۸۰

محمدرضا فتحی

۵۷۶۴۷۸

   ژاله نظریان و ژیلا نظریان

۵۷۷۷۲۴

رضا قاسمی

۵۷۸۰۰۵

مهدی احمدی

۵۷۸۶۴۰

امیر رشیدعلیشاه

۵۷۸۶۶۳

امیرحسین معظمی

۵۷۹۸۴۳

محمدرضا محمودی

۵۸۰۳۲۵

حمید کفاشی

۵۸۱۱۵۲

عبدالمجید امیری

۵۸۲۹۵۹

شاهرخ صفریان بروجنی

۵۸۶۴۱۷

میثم قلیان

۵۸۸۵۶۹

سیدمجتبی احمدی حسن آبادی

۵۸۹۲۱۶

رضا قنبرپور

۵۹۰۷۰۱

امیر عطار

۵۹۰۸۷۶

مجید رهبر

۵۹۲۱۶۳

حسین سعدی

۵۹۲۲۱۰

سیدرضا صامتی

۵۹۳۵۲۶

علیرضا ربیعی گل خطمی

۵۹۳۸۴۰

قاسمعلی زرندی

۵۹۴۸۴۵

عادل الهائی سحر

۵۹۶۷۲۵

حسینعلی ناصری

۶۰۰۲۶۸

حسن نصرتی

۶۰۰۳۲۹

سید مصطفی ساداتی

۶۰۱۰۱۰

محمود رستگاری نجف آبادی

۶۰۱۵۶۷

احسان یداللهی

۶۰۱۶۰۶

عادل آگاه

۶۰۲۱۶۸

محمد عبادی

۶۰۳۱۱۳

عبدالکریم چهارلنگ قوام آباد

۶۰۳۴۶۹

علی یاوری

۶۰۵۴۷۳

خلیل حکمتی مقدم

۶۰۸۶۷۲

امیر حکیمی پور

۶۰۸۶۹۷

محمد جواد کریمی اصل

۶۱۱۶۲۹

مجید عسگری و علی افتخاری

۶۱۲۲۷۴

محمد قربانی کلکناری

۶۱۲۷۵۳

مهدی صدری

۶۱۳۴۷۲

حسین اسمعیلی

۶۱۴۲۸۳

یارانه مهدی رمضان خواه صوفیانی

۶۱۷۲۰۲

محمدرضا کرمانشاهی

۶۱۷۲۶۹

عطا رضائی نیک

۶۱۹۶۵۸

علی عبدل پوران

۶۲۳۵۸۰

محسن طهماسبی و فرید طهماسبی

۶۲۴۶۴۹

حسین خیاط نژاد شوشتری

۶۲۴۸۶۴

محمد مکوندی غلامی

۶۲۴۹۰۶

محمد رستمی داویجانی

۶۲۵۰۵۴

عزیزاله حسین نژاد

۶۲۷۰۹۶

سیامک قدس و بابک ابراهیمی نیا و محسن عابدین

۶۲۷۷۱۸

امین ایزدی فر

۶۲۷۹۲۵

مجتبی ساوجی نیا

۶۲۹۵۷۲

مهدی حسنی مرادعلی

۶۳۰۵۷۷

سکینه باقری

۶۳۰۶۳۳

سمیه حاجی شیرعلی

۶۳۱۲۵۵

عبدالکریم محمودی

۶۳۱۳۶۵

حمید منجزی

۶۳۱۹۰۸

امید سراجوقی

۶۳۲۳۷۸

بهمن محمد علیزاده دیزجی

۶۳۲۴۳۱

کاظم معصومی

۶۳۳۲۷۹

اسداله نوبخت

۶۳۳۵۱۲

حنظله درخشانی

۶۳۳۷۰۲

علی اسماعیلی یار

۶۳۴۱۱۳

رضا سلطانی

۶۳۴۴۵۱

محمد حسین توکلی و حسین درویش و کاوه درویش

۶۳۴۹۸۱

علی برهانی کیا و حبیب الله نوری قرناس و عبدالسلام یاقچی نژاد

۶۳۶۴۴۶

   شهرام اشرفی شهمیرزادی

۶۳۸۲۰۶

پیام امامی سرنجکه

۶۳۹۰۵۳

محمدرضا ولی زاده

۶۴۰۲۴۳

محمد زنده دل

۶۴۰۳۵۲

حسین موسیوند

۶۴۴۷۳۴

ابراهیم نوروزی مفتون

۶۴۴۸۱۴

   زهرا نورمند

۶۴۴۹۵۲

تیمور کریمی

۶۴۵۰۴۸

   پگاه کمانگر

۶۴۵۰۹۷

منصور حاج علیزاده کوهپایه

۶۴۵۱۱۹

مجید راه خفته

۶۴۶۶۳۴

امیرمحمد کردزنگنه

۶۴۷۱۲۹

فریدون حسن دوست کلده

۶۴۷۴۰۶

نورالدین محمدنژاد داریان

۶۴۸۱۴۷

حسن تقی زاده درخشان

۶۴۸۳۱۰

نقی عباس نسب دلاور

۶۴۹۰۵۶

صادق محمدی قصریان

۶۴۹۱۷۲

طاهر کرکز

۶۵۰۶۵۲

مرضیه طلوع صادق زاده فروشنده

۶۵۱۶۲۵

میثم نورنژادونوش

۶۵۴۷۲۵

محمود محمدیان

۶۵۴۸۱۳

یعقوب بدری

۶۵۵۰۱۲

سیدامیر رضائیان

۶۵۷۵۰۸

علی رضا محمدیان

۶۵۷۷۲۵

علی اصغر سلیمی طراری

۶۶۱۰۳۲

هادی سهرابی

۶۶۱۱۷۳

میلاد قمشی

۶۶۲۵۹۸

مرتضی ایرانمنش

۶۶۳۲۵۳

سیدعلی برغمدی

۶۶۴۹۶۸

سیدایوب حسینی

۶۶۷۹۳۰

علی جعفری

۶۶۸۰۳۱

حسن سلیمانی

۶۶۹۹۱۳

سید مهدی هاشمی

۶۷۰۴۵۲

حسین اله وردی

۶۷۳۳۹۱

سعید صفائی نعمت اللهی

۶۷۳۹۴۵

محمد وکیل زاده

۶۷۴۰۴۱

رضا چگینی

۶۷۴۵۱۲

سیدمحمدرضا آقامیرکریمی

۶۷۵۶۱۳

توحید سیف لو

۶۷۵۷۸۵

قاسم بهرامی گهروئی

۶۷۶۱۵۹

سجاد ملایی

۶۸۰۱۵۷

سیدابوالفضل میرمحمدسریزدی

۶۸۰۷۱۵

غلامرضا نداف

۶۸۰۷۲۸

غلامحسین غلامی

۶۸۱۰۹۰

آرمان رسولی

۶۸۲۳۴۹

زهرا قوشی

۶۸۲۴۳۵

صفر جبارزاده کنگرلوئی

۶۸۲۹۸۵

ابراهیم فلاحتی

۶۸۳۵۰۱

پرهام عفتی حصاری

۶۸۴۲۲۴

سعید نزارتیان نژاد

۶۸۶۱۱۶

مهدی علی محمدبیگی

۶۸۶۳۵۷

محمد ریوندی

۶۸۷۵۰۱

مقصود بهرام زاده صومعه

۶۸۸۰۰۵

محمد رضا علی میرزایی

۶۸۸۵۶۲

حجت اله مهرابی کوشکی

۶۸۹۷۱۶

مهدی خالقی

۶۹۱۰۹۹

مرتضی لیاقت جو

۶۹۱۲۱۶

عباس جلیلی خسرو شاهی

۶۹۱۸۰۰

سیما جعفری

۶۹۴۶۳۱

محمود یعقوبی

۶۹۵۱۴۹

یوسف حسنپور

۶۹۶۱۶۳

محمدحسام جواهریان

۶۹۶۱۷۵

حمید غلامی مظفری

۶۹۶۸۵۵

ابراهیم عبدالهی

۷۰۰۵۹۶

راحیل میرزائی

۷۰۱۰۱۴

احمد قاسمی

۷۰۱۶۷۲

مریم قربان نیا

۷۰۳۴۷۷

کریم شاه مرادی

۷۰۴۳۰۸

سعادتقلی صمدی ایلوانق

۷۰۵۰۵۸

کیوان حیدر

۷۰۵۱۸۵

عادل حسینی

۷۰۶۶۲۸

سیدمحمد علوی قهوه رخی

۷۰۷۰۱۶

ابراهیم عباسی

۷۰۸۵۱۳

مجید نجفی

۷۰۸۷۴۴

   منا حسن پورتالارپشتی

۷۰۸۷۶۶

پرویز جامعی

۷۱۲۹۵۳

حسن عیسی زاده

۷۱۴۰۰۵

محمد رضا محمدی

۷۱۵۴۹۲

حسن قربانی

۷۱۶۰۲۳

معین کلانتر

۷۱۶۵۵۶

میثم شاکری

۷۱۷۱۶۳

سید علی ذوالفقاری

۷۱۷۶۶۵

صمد جبارزاده

۷۱۷۹۳۷

مریم مایلی سنجده

۷۱۸۱۸۲

سعید کتیران

۷۱۹۲۲۰

کاظم بختیاری

۷۱۹۷۹۱

   سهیلا صباغی خسروی و زهرا استاجی

۷۲۱۱۴۰

حسین گوگونانی

۷۲۱۲۴۴

سعید بمانی نائینی

۷۲۱۴۳۳

طاهره کائید

۷۲۳۷۰۲

مختار رمضانی

۷۲۴۴۱۵

وحید تمجیدیامچلو

۷۲۴۶۰۶

محمدعلی ترک لادانی

۷۲۵۱۷۷

ولی اله رضائی دره بیدی

۷۲۵۱۸۴

مهدی فارغ

۷۲۶۲۰۹

هادی قمبرآبادی

۷۲۷۰۵۴

معصومه جواهری امید و پرستو قرچه بیدختی

۷۳۰۴۶۹

سید مجید کاظمی

۷۳۱۰۴۹

راضیه احمدی

۷۳۱۳۰۹

محمد محبی

۷۳۲۱۰۲

جعفر مدنی

۷۳۲۲۰۶

عذرا امامی مهر

۷۳۲۸۹۸

بهرام نعمتی

۷۳۳۴۲۰

سیدصدرالدین مؤیدی

۷۳۵۲۲۴

اسماعیل غلامی

۷۳۷۳۴۸

حبیب بیات

۷۳۷۶۴۸

سیدجعفر محمدی شیوه

۷۳۷۶۹۸

محمد ملامهرعلیزاده

۷۳۸۰۶۱

بهروز میرزائی

۷۳۸۱۸۱

محسن تقی لو

۷۳۹۰۳۱

مجتبی دریانورد

۷۳۹۰۸۰

جواد مرادی

۷۴۰۰۶۲

ابراهیم رستمی سیف الدین

۷۴۱۰۴۵

علی عبدال مرادی نژاد

۷۴۱۲۱۱

محمد کوهسرخی بایگی

۷۴۱۷۲۵

علیرضا جعفری نیارکی

۷۴۲۱۶۰

محمود رضاابولی جلال آباد

۷۴۳۸۷۸

رسول ویسی

۷۴۴۱۲۹

هادی ابونصاری

۷۴۴۲۹۱

غلامحسین ملایی

۷۴۴۶۲۴

حمیدرضا جنتیان

۷۴۵۲۸۵

مجتبی خبازوحیدگر

۷۴۵۴۷۵

حسین زال پور

۷۴۵۷۶۴

امید اسمعیلی

۷۴۷۱۶۰

شهرام میردار مکاری

۷۴۷۶۴۰

قاسم عسکری دیزجیکان

۷۴۸۶۸۸

رضا کشوری فرد

۷۴۸۹۳۰

اکبر حاجی میرزائی

۷۵۱۷۷۸

رمضان باقری طورانی

۷۵۲۲۹۴

مهدی اصانلو

۷۵۲۹۹۹

محمدرضا گنج خانلو

۷۵۳۰۳۴

سمانه بیدهندی

۷۵۴۵۱۴

محمد جعفرزاده

۷۵۴۵۲۳

حسین آقایی

۷۵۴۵۶۰

سیدرحیم رئس زاده

۷۵۴۷۶۷

محمد محمودی

۷۵۵۳۹۱

سجاد صاحب

۷۵۵۸۱۱

حسین عبدالجباری

۷۵۶۱۱۳

مهدی اله دادیان

۷۵۶۱۲۷

امیرحسین شاه سنائی

۷۵۸۰۶۸

ایوب خدادادی

۷۵۸۰۸۹

جواد یزدان پرست

۷۵۸۳۷۳

علیرضا افخمی

۷۵۸۵۹۰

باقر شرفی قشلاق چلقائی

۷۵۸۶۹۸

مجید الیاسی

۷۵۹۷۷۷

مجتبی تبریزیان راد

۷۶۰۲۴۵

محمد حقیقت نجات

۷۶۰۹۶۷

علیرضا فاتحی خراسانلو

۷۶۱۷۶۳

بهروز شریفی نژاد

۷۶۱۸۶۵

علی صدقی اصفهانی

۷۶۲۳۳۰

احمد عزیزآبادی فراهانی

۷۶۲۶۶۹

مصطفی نصیری

۷۶۳۰۹۵

هومن حمیدی پسند

۷۶۳۴۵۹

هما جلیل پور

۷۶۳۹۷۹

حسن نصر آبادی

۷۶۴۹۲۸

کورش هاشمی

۷۶۵۰۶۲

امیر قربانی

۷۶۶۰۰۹

حسین هادیانی

۷۶۶۰۶۳

حمید اشراقی

۷۶۶۱۲۱

محمدجواد انوری زاده نائینی

۷۶۶۱۲۳

علی فراهانی

۷۶۷۲۴۶

رکسانا احتشام شهیدی

۷۶۹۰۴۴

سحر نگاری کردآبادی

۷۶۹۴۳۸

محمد ملامحمدی

۷۶۹۴۳۹

علی قرباوی مطرود زاده

۷۶۹۹۰۳

علی حسین پور

۷۷۱۳۵۳

غلامرضا میرزاپورسهزابی

۷۷۲۸۰۸

هادی سودمند سالارآبادی

۷۷۴۱۱۵

میلاد علی آبادی فراهانی و آلاء پورعباسی

۷۷۵۳۰۹

آرمان کربلائی محمدی میگونی

۷۷۵۶۷۲

منصور محمود نسب

۷۷۵۹۵۸

حمید توکلی

۷۷۶۱۷۰

حسین چمراسی

۷۷۶۴۷۰

ماهان صهبائی حدادقوی

۷۷۶۵۴۶

مهدی خلف زاده

۷۷۸۹۰۴

علی جابری نجف آبادی

۷۷۹۵۶۹

وجیهه السادات خشوعی اصفهانی

۷۸۱۳۲۶

اکبر عسگری عیش آباد

۷۸۲۰۲۹

محمود بابائی

۷۸۲۷۴۲

ابوذر محمدی منش

۷۸۳۶۷۷

حبیب اله رحیمی

۷۸۵۴۶۵

ان محمد حسام و محمد احسان جباری

۷۸۵۶۷۴

پری زارع پور

۷۸۶۵۰۱

عزت اله یوسف بیگی

۷۸۶۵۳۹

علی صالحی گرمجان

۷۸۶۵۸۱

بابک شفیعی زاده و احمدرضا ملاحسنی مجدآبادی کهنه

۷۸۶۵۸۲

جواد عزیزی

۷۸۶۶۶۷

محمد شالبافان

۷۸۶۷۸۰

رحیم آغباشلو

۷۸۷۰۸۳

فاطمه شیخی

۷۸۷۱۹۹

بهرام جعفری

۷۸۷۲۱۵

سیدجلال متولی نوش آبادی

۷۸۸۱۸۱

نقی شیخ بابائی

۷۸۸۲۶۸

حسن عبدی

۷۸۸۸۵۷

اشکان کیادربندسری

۷۹۰۳۱۸

پروانه نیک خواه و فریطوس اطمینان

۷۹۱۰۹۷

میررضا براقی تبریزی

۷۹۱۱۸۵

یوسف حسین زاده قزلقیه

۷۹۲۶۰۳

حسین مومنی پور پیرجل

۷۹۲۹۶۲

امیر پورهاشمی رفیع

۷۹۳۴۰۱

علیرضا خسرو آبادی

۷۹۳۸۵۹

مجید یوسف زاده

۷۹۴۶۸۶

محمد دوست علی

۷۹۷۵۳۱

سیامک میهمی

۷۹۷۷۷۲

علیرضا فانی صابری

۸۰۲۰۶۴

علی نعمتی سرخی

۸۰۳۱۸۰

جلال راهنمای شریعت

۸۰۳۱۸۷

صابر جعفری سیاه بیدی

۸۰۳۸۶۸

فرید رضائی اردکانی

۸۰۴۶۳۶

محمدحسین زارع نبیلیان

۸۰۴۶۸۴

میرلطیف میردانائی

۸۰۴۷۲۵

محمد عچرش

۸۰۵۱۰۳

رضا قاسم آبادی

۸۰۵۳۴۳

سجاد آزادیخواه

۸۰۵۳۶۵

زیبا قربان نژادبردر

۸۰۷۳۰۴

هومن هومین فر

۸۰۷۴۲۱

قدرت فلاحی

۸۰۷۴۲۴

نسیم نژادی راد

۸۰۸۲۵۳

مجتبی یوسفی

۸۰۸۴۲۶

توحید اصغری

۸۰۸۵۴۹

عبدالباسط محمدی

۸۰۸۷۵۰

کامران نجفی

۸۰۹۴۵۲

ناصر علائی

۸۰۹۶۷۰

صادق سپهری

۸۱۰۸۵۰

رسول مطهری

۸۱۱۳۱۲

محمدرضا پوررضائی

۸۱۲۱۵۸

احسان ابوطالبی

۸۱۲۶۲۶

عبدالرسول نقدعلی و عبدالله نقدعلی

۸۱۳۱۷۲

مهوش کریمی هیر

۸۱۴۸۷۹

یعقوب کاظمی

۸۱۶۰۰۳

سیدحسین نوری زاده

۸۱۶۰۷۲

عبدالحسین شیبانی

۸۱۸۰۴۳

هادی نودهی

۸۱۸۲۵۶

علی زمانی نودوزوقی

۸۱۹۹۴۱

حمیدرضا حسنوند

۸۲۰۵۵۲

بهرام علی اسد ی

۸۲۱۶۴۲

حسن ابوالفتحی

۸۲۲۵۱۹

سمیه صفدری

۸۲۴۴۰۸

مصطفی کاظمی

۸۲۴۵۹۱

فتحعلی یزدانی

۸۲۶۱۹۸

ذوالفعلی علمی هدلو

۸۲۶۲۱۰

مهدی فصیح خوش گرد

۸۲۸۸۲۶

نصیر ثابت زاده

۸۲۹۰۸۴

محسن یوسفی

۸۲۹۸۷۳

حمدالله نورالدین موسی

۸۳۰۰۷۳

معصومه خانی کلیبری

۸۳۱۷۲۰

مرادعلی شرفی

۸۳۲۵۹۶

نادر خدابنده لو

۸۳۴۷۰۸

نریمان فصیحی

۸۳۶۶۵۹

شایان شریف عسکری

۸۳۷۳۳۴

کاظم نوری

۸۳۷۹۱۵

امیر محمد مددی ورزقانی

۸۳۸۷۳۶

خلیل داودی

پاسخ دهید

XHTML: شما می‌توانید این برچسب‌ها را استفاده کنید. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>