امداد مشتریان : ۲۳۵۰۵-۰۲۱

AVAND

خدمات رفاهیِ گروهی و سازمانی با بهترین پیشنهادات و تخفیف ها

خدمات آوند برای سازمان ها خدمات آوند برای پذیرندگان

آوند کارت چیست ؟

آوند راهکـــار مــدرن پــرداخت الکتـــرونیک پاســارگاد برای ارائه خدمــات رفــاهی گروهی و سازمانی با بهترین قیمت و کیفیت است. با استفاده از خدمـات آوند ، سازمان می تواند بودجه رفاهی کارکنان خود را به صورت هدفمند در اصنــاف مختلف تـــــــوزیع و هــــزینه نماید؛ به صورتیکه کارکنـــــان بتوانند تمــام خــــریدهای خود را از طریق شبکه گسترده ای از پذیرندگان اینترنتی و حضوری با بیشترین تخفیف انجام دهند.

افــزایش قدرت خرید، شبکه خرید آوند را به انتخــاب اول و بصرفه کارکــنان سازمان برای . خریدهای روزمره و دوره ای تبدیل می نماید


با آوند کارت تخفیف واقعی بگیرد

واقعی بودن پیشنهادات ویژه و تخفیف‌ها، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شبکه تخفیف به حساب می‌آید. نظارت دقیق شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگادبر عملکرد پذیرندگان آوندی، به کاربران کیف پول آوند این اطمینان را میدهد که پولی که در ازای هر خرید به کیف پولشان برمیگردد واقعا تخفیف بوده است نه پولی که به مبلغ اصلی اضافه شده بوده.


مشتری بیشتر فروش بیشتر - سود بیشتر

يكي از مهم‌ترين اهداف آوند هدايت سودآور و برنامه‌ريزی شده مشتريان به سمت فروشگاه‌های آوندی است كه از بين تعداد زيادي فروشگاه و با دقت زياد انتخاب شده‌اند. آوند را مشتري را ضمانت می‌كند و فروشنده كيفيت را؛ و نتيجه اين فرمول مشتری بيشتر، فروش بيشتر و سود بيشتر برای پذيرنده است.


کارمندان راضی

در آوند با چند كليک ساده، افراد سازمان آوندی خواهند شد و سازمان می تواند کیف پول آن ها را برای خرج در اصناف مختلف به سادگی شارژ نموده و بر نحوه خرج شدن بودجه رفاهی سازمان خود نظارت كند. تنوع خدمات و روش‌های پرداخت و در دسترس و ساده بودن خدمات آوند، رضايت بيشتر کارکنان سازمان را از خدمات ارائه شده در پی خواهد داشت.

چرا آوند ؟

تخفیف واقعی
تنـــوع روش های پــرداخت
ارائه خدمات پرداخت در بسترامن بانک و شبکه شاپرک
خدمات هدفمند و شخصی سازی شده
مراکز خرید متنوع حضوری و اینترنتی
خدمات عملیاتی وپشتیبانی در تمام استان های کشور
ایجاد بستری برای دریافت تسهیلات بانکی متمایز
شرکای تجاری آوند