امداد مشتریان : ۲۳۵۰۵-۰۲۱

سامانه آوند

تخفیف هوشمندانه برای افزایش فروش

سامانهآوند چیست؟

آوند راهکار نوآورانه پرداخت الکترونیک پاسارگاد برای ارائه خدمات رفاهی به سازمان ها،با استفاده از شبکه گسترده فروشندگان حضوری و اینترنتی است. سامانه آوند با هدف ایجاد تحول در روش های سنتی ارائه خدمات رفاهی و برقراری یک تعامل برد برد بین فروشنده و خریدار توسعه یافته است.

با ارائه هوشمندانه تخفیف های خود در شبکه خرید آوند به انتخاب اول و بصرفه خریداران آوندی،تبدیل شوید.

آوند چگونه به افزایش فروش من کمک می کند؟

آوند از طریق هدایت هدفمند مشتریان سازمانی به سمت پذیرندگان خود، شرایط مناسبی برای دیده شدن و افزایش فروش پذیرندگان فراهم میکند. همچنین افزایش مستمر تعداد خدمت گیرندگان، آوند را در جایگاه یک باشگاه مشتریان برای پذیرنده قرارمیدهد و به عنوان یک شریک تجاری به وی فرصت میدهد تا به جای تلاش برای کسب مشتری بیشتر، توان و تمرکز خود را برروی ارتقا کیفیت خدمات خود متمرکز نماید.

مزایای آوند برای کسب و کارمن

امکانات و ابزارهای یکپارچه
آنلاین کردن کسب وکار
تسویه حساب بی دردسر و منظم