لطفا مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید


مبلغ: ریال

آدرس: ميدان امام خميني(ره)، خيابان شهيد فياض‌بخش، ضلع شمالي پارك شهر، سازمان بهزيستي
شماره تماس: 9-66702001
فكس: 66707019
صندوق پستي: 4187-1136
پست الكترونيك : Info@Behzisti.IR