فرصت های شغلی

findjob
ردیفعنوان شغلیمیزان تحصیلاتحداقل سابقه مهارت های لازممهارت های امتیازینوع همکاری
۱کارشناس تولید نرم افزار ابزار پرداخت لیسانس به بالا سه تا هفت سالPOSIX
Git
PCI/DSS
برنامه‌نویسی c
- آشنایی با روندهای بانکی و پرداخت
- آشنایی با استانداردهای بانکی ISO 8583, PCI DSS, PCI PA-DSS
- آشنایی با روش‌های رمزنگاری متقارن و نامتقارن
- توانایی بکارگیری پروژه‌های متن‌باز
- آشنایی با زبان‌های پایتون، c# و یا java
- آشنایی با SQL
تمام وقت
۲کارشناس ارشد تولید نرم افزار زیرساخت پرداخت لیسانس به بالاسه تا هفت سالPOSIX
Git
PCI/DSS
برنامه‌نویسی c
آشنایی با روندهای بانکی و پرداخت
- آشنایی با استانداردهای بانکی ISO 8583, PCI DSS, PCI PA-DSS
- آشنایی با روش‌های رمزنگاری متقارن و نامتقارن
- توانایی بکارگیری پروژه‌های متن‌باز
- آشنایی با زبان‌های پایتون، c# و یا java
- آشنایی با SQL
تمام وقت
۳استخدام Java Developerلیسانس به بالاسه تا هفت سالJava
OOP
Hibernate
jpa
تجربه کار با Git
تجربه کار با Jira
آشنایی با Linux
آشنایی با Unit Test
آشنایی با CI/CD
تمام وقت
رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکinfo@pep.co.ir ارسال نمایید