اطلاعیه پایانه های اینترنتی ( شرکت شاپرک)

به اطلاع میرساند پیرو الزام شرکت محترم شاپرک مبنی بر جانمایی پذیرندگان درگاه های اینترنتی، از ابتدای ادامه خواندن...

تعرفه جدید سالن تشریفات CIP فرودگاه امام خمینی(ره) سال ۹۷

به اطلاع کلیه پذیرندگان دستگاه های کارتخوان پاسارگاد میرساند ادامه خواندن...